(252) 212-4227 info@kulvarmugla.com

Anasayfa Bizi Tanıyın

Bizi Tanıyın


Bizi Tanıyın

VİZYONUMUZ

Özel Muğla Kulvar Ortaokulu olarak çağın gerektirdiği eğitim-öğretim koşullarını butik yapılanmayla gerçekleştirmek, ülkemizi dünyanın her yerinde temsil edecek meslek sahibi bireyler yetiştirmektir.

 

MİSYONUMUZ
Özel Muğla Kulvar Ortaokulu’nun öncelikli amacı, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bireysel ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek, öğrenmeye ve gelişmeye açık aydın bireyler yetiştirmektir. Kurumumuz belirlediği bu temel amaçların ışığında deneyimli, seçkin, alanında uzman bir kadroyla yola çıkmıştır.
Eğitim önceliklerinden olan sevgi ve saygı ortamı kurumumuzca büyük bir itinayla oluşturulmuş ve devamlılığı için her türlü olumlu koşul sağlanmıştır.
Yaptığımız iş insan insana çalışmaktır. Gerek öğrenci öğretmen ilişkisinde gerek öğretmen veli ilişkisinde empati kurmayı esas olarak belirleyip işimize her boyutuyla odaklanmayı amaçlıyoruz.
Eğitim adına yapılan çalışmalar bir bütündür. Bir bütünlük içinde kurumumuzun tüm birimleri sürekli iletişim halinde ve uyumlu çalışmaktadır. Tüm öğretmenlerimiz, öncelikle zümre dayanışması olmak üzere tüm branşlarla iletişim halindedir.

 

ÖZEL MUĞLA KULVAR ORTAOKULU